Forespørgsel

Menu

Cookie- og privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

MY GARAGE A/S / Porsche Servicecenter Vejle

DATAANSVARLIG:

MY GARAGE A/S CVR DK-36953217, er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:

MY GARAGE A/S Wittrupvej 1, 7120 Vejle Øst

info@mygarage.dk eller +45 69 133 911

BEHANDLING AF PERSONDATA

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Såfremt du ikke ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler.

POTENTIELLE KUNDER

FOR AT BLIVE KUNDE HOS OS, ER DET NØDVENDIGT, AT VI INDSAMLER FØLGENDE PERSONOPLYSNINGER OM DIG:

Almindelige oplysninger: Navn, e-mail, telefonnr., titel, afdeling, CVR nr. enkeltmandsvirksomheder

Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:

 • Muligt fremtidigt samarbejde eller købstransaktion
 • Administration af din relation til os
 • Udsendelse af nyhedsbrev
 • Tilbud på møder og events
DISSE OPLYSNINGER INDSAMLES BASERET PÅ FØLGENDE RETSGRUNDLAG:
 • Samtykke og interesseafvejning jf. henholdsvis databeskyttelsesforordningens art. 6 stk.1, litra a og litra f.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. kunder blive slettet

 • Oplysningerne slettes 1 år efter sidste kontakt eller ved anmodning herom.

KUNDER

FOR AT VÆRE KUNDE HOS OS, ER DET NØDVENDIGT, AT VI INDSAMLER FØLGENDE PERSONOPLYSNINGER OM DIG:
 • Almindelige- og særlige oplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnr., fødselsdato, civilstatus, køn, boligforhold, beskæftigelse, løn, skat, underskrift, bankoplysninger, nummerplade, bil, stelnummer og CVR nr. enkeltmandsvirksomheder.
PERSONOPLYSNINGER OM KUNDER INDSAMLES TIL FØLGENDE FORMÅL:
 • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
 • Administration af din relation til os
 • Medlemskab af Gentleman’s Garage
DISSE OPLYSNINGER INDSAMLES BASERET PÅ FØLGENDE RETSGRUNDLAG:
 • Opfyldelse af kontrakt samt retslig forpligtelse jf. databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1, litra c og litra b

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. kunder blive slettet

 • Oplysningerne slettes 5 år efter kunderelationens ophør.

LEVERANDØRER OG SAMARBEJDSPARTNERE

FOR AT VÆRE LEVERANDØR OG SAMARBEJDSPARTNER HOS OS, ER DET NØDVENDIGT AT, VI INDSAMLER FØLGENDE PERSONOPLYSNINGER OM DIG:
 • CVR nr., navn, telefon, e-mail, adresse, underskrift, bankoplysninger
PERSONOPLYSNINGER OM LEVERANDØRER OG SAMARBEJDSPARTNERE INDSAMLES TIL FØLGENDE FORMÅL:
 • Behandling af vores køb/ydelser
 • Administration af din relation til os
DISSE OPLYSNINGER INDSAMLES BASERET PÅ FØLGENDE RETSGRUNDLAG:
 • Opfyldelse af kontrakt jf. databeskyttelsesforordningens art 6 stk. 1, litra b.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. kunder blive slettet

 • Oplysningerne slettes 5 år efter relationens ophør

JOBANSØGERE

Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job. Vores lovlige grundlag for behandling af din ansøgning er interesseafvejning.

Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden.

Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter vil ansøgning og bilag blive slettet.

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f, som er at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til den opslåede stilling

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag max i 6 måneder, hvorefter det slettes.

Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 6 måneder, indhentes særskilt samtykke hos kandidaten.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Videoovervågning

Som led i sikkerhedsforanstaltningerne omkring vores fysiske rammer, er der videoovervågning på området. Vi vil til enhver tid sikre, at al brug af videoovervågning vil ske i overensstemmelse med tv-overvågningsloven.

I det tilfælde, hvor videoovervågning benyttes ved vej, gade, plads eller lignende områder, som benyttes til almindelig færdsel, vil vi registrere det i politiets register over tv-overvågningskameraer (POLCAM).

Alle optagelser gemmes i 30 dage, hvorefter de slettes.

Øvrige oplysninger om behandling

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

DATAMINIMERING

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type

data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

DATA HOLDES AJOUR

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysningerne, herunder leverandører af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives personoplysninger til fx, banker, inkasso, revisor.

Videregivelse af oplysninger

Vi anvender databehandlere/leverandører til behandling af personoplysninger. Vi prioriterer leverandører fra EU, samt fra tredjelande, som EU Kommissionen har godkendt ift. beskyttelsesniveauet omkring personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen art. 45.

Videregivelse af oplysninger til usikre tredjelande

Vi anvender desuden nogle databehandlere/leverandører i usikre tredjelande. Når tredjelandenes lovgivning ikke tilbyder den samme sikkerhed, som EU gør, har vi skærpede forpligtelser i beskyttelsen af dine data.

 • Vi anvender Outlook som mailklient, hvis du kontakter os herigennem vil din oplysninger blive overført til Microsoft USA. Vi har sikret os, at der er et lovligt grundlag for overførslen i form af indgåede SCCer art. 46 stk. 2 litra og at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.
 • Personoplysninger vi indsamler og behandler i forbindelse med nyhedsbreve, bliver overført til Mailchimp, USA. Vi har sikret os, at der er et lovligt grundlag for overførslen i form af dit samtykke, og at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

DINE RETTIGHEDER

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

 • Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.
 • Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.
 • Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.
 • Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
 • Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os på info@mygarage.dk

MY GARAGE A/S
Wittrupvej 1, 7120 Vejle Øst
+45 69 133 911

Forespørgsel

Tak for din interesse i Porsche Service Center Vejle: Vi vil gerne hjælpe dig, og for at kunne gøre det bedst muligt beder vi dig udfylde formularen her. Så vender vores serviceteam tilbage til dig indenfor 48 timer (på hverdage). Vi ser frem til at servicere dig og din bil.